Conference Organizing Committee

USC

Qifa Zhou

Committee Chair

USC

Peter Wang

USC

Kirk Shung

USC

Jess Yen

NCSU

Xiaoning Jiang

Rochester

Marvin M. Doyley

WUSTL

Hong Chen

UCLA

Song Li

TMU

Michael C. Kolios

Scroll to Top